הרחבת ביטוח סיעודי לכל החיים

אין חולק על חשיבותו של הביטוח הסיעודי אשר נועד לממן את השירותים הסיעודיים להם נזקק כמעט כל אדם ביום מן הימים. בעת בחירת פוליסת ביטוח סיעודי, ניתן לבחור בפוליסת ביטוח מוגבל בזמן או להרחיב את הפוליסה לכל החיים. אך האם זה כדאי? בכך יעסוק המאמר שלפניכם. 

ביטוח משלים לכל החיים

אנשים רבים מבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי או ביטוח סיעודי בקופות החולים על מנת שיוכלו לממן את הוצאות השירותים הסיעודיים בעת זקנה. מדובר בביטוחים מוגבלים בזמן ועל כן, חברות הביטוח מציעות ביטוח משלים, אשר ייכנס לתוקפו לאחר תום תקופת הפיצוי במסגרות האלו. 

תוקפה של פוליסה זו יכול להיות גם הוא מוגבל בזמן, קרי, תוספת כיסוי של חמש או עשר שנים המתווספת לביטוח הסיעודי הקיים וניתן אף להרחיב את הביטוח הסיעודי לכל החיים. האם זה כדאי? ובכן, לשאלה זו אין תשובה חד משמעית ויש טיעונים לכאן ולכאן. על כן, הדרך הטובה ביותר לקבלת החלטה היא להיוועץ עם עורך דין מומחה, אשר יבחן את נסיבות המקרה, יסביר את הנימוקים השונים ויסייע לקבל את ההחלטה המתאימה. 

עלייה בתוחלת החיים

הנימוק העיקרי להרחבת הביטוח הסיעודי, היא העלייה בתוחלת החיים של אנשים סיעודיים. בא לומר, כי כיום בזכות התקדמות הרפואה והאמצעים הטכנולוגיים, אדם סיעודי שורד זמן רב יותר ועל כן ביטוח מוגבל בזמן, עלול להותיר אותו ללא אמצעי למימון השירותים הסיעודיים. פירוש הדבר הוא כי הוצאות גבוהות אלו ייפלו על  כתפי בני המשפחה וזהו מצב שכולנו מבקשים להימנע ממנו. 

היות ויש קושי לחזות בדיוק את תוחלת החיים, הרחבת הביטוח הסיעודי ללא הגבלת זמן, הוא הפתרון. הטיעון הנגדי לנימוק זה הוא כי למרות התקדמותה של הרפואה בשנים האחרונות, הרי שתוחלת החיים הממוצעת של אדם סיעודי לא גדלה משמעותית והיא עומדת על שלוש שנים בממוצע. משכך, לא כדאי למעשה להרחיב את הביטוח הסיעודי לכל החיים. 

ערכי סילוק ותקופת אכשרה

טיעון נוסף התומך בביטוח סיעודי ללא הגבלת זמן הוא ערכי הסילוק. מונח זה מתייחס לאחוזים מתשלומי הפרמיה אשר שילם המבוטח לאורך השנים. אלו נשמרים לזכותו היה ומחליט הוא להפסיק את תשלומי הביטוח ויעמדו לרשותו לשם מימון שירותי הסיעוד בעתיד. הטיעון הנגדי לעניין זה הוא כי לו היה מדובר בהחזר כספי, הרי שהרחבת הביטוח הייתה כדאית, אך כספים אלו ישמשו את המבוטח במקרה של תביעה בלבד.

נימוק נוסף המצביע על יתרון להרחבת ביטוח סיעודי לכל החיים הוא העדר תקופת אכשרה. כלומר, המבוטח מתחיל לקבל את התגמול הכספי מיד בתום סיום תקופת הזכאות לפיצוי מהביטוח הקודם. זאת בשונה מפוליסות ביטוח אחרות, המחייבות תקופת המתנה עד למועד בו יחל המבוטח לקבל תגמולים. 

העלות הכספית 

הפרמיה בביטוח סיעודי לכל החיים הנה סכום קבוע ולא משתנה, בשונה מפוליסות סיעוד אחרות, שם גובה הפרמיה עולה עם הגיל ודווקא בשנות הפנסיה, אז קטנה ההכנסה, נאלץ המבוטח לשלם יותר. תשלום פרמיה קבוע הוא יתרון ברור להרחבת הביטוח הסיעודי לכל החיים. כמו כן, לא פעם מתברר כי ביטוח סיעודי משלים המוגבל בתקופת זמן אינו זול יותר באופן משמעותי מביטוח סיעודי לכל החיים ולכן בחירה זו היא כדאית. 

מנגד ניתן לטעון כי בשל הישרדותו הקצרה של אדם סיעודי (שלוש שנים בממוצע) הרי שאין למעשה צורך בביטוח סיעודי לכל החיים, היות שכיסוי ביטוחי של חמש שנים, אותו מספקות הפוליסות הרגילות הוא מספק. משכך, עלות הפרמיה הקבועה אינה מהווה יתרון כאשר המבוטח לא זקוק לביטוח ארוך טווח כל כך. 


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715451

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר